Website trường Mầm Non Hoalinh - baby Home được s?dụng toàn b?ảnh các cháu và tư liệu của Trường. + Nhạc nền: Lời thơ hiệu trưởng Lê Th?Yên Bình - Nhạc HT Lê th?Yên Bình và ph?huynh Nguyễn Anh Tú.

Địa ch?: Khu K - Làng Quốc T?Thăng Long - Đường Trần Đăng Ninh - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

 

Tel / Fax : ( 84 - 4 ) 791 0787/ 754 5309 - Di động: 091 322 6478 - Email: leyb9@fpt.vn - Website:www.mamnonhoalinh.edu.vn

 
     
pirater un compte facebook gratuit